2004 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI FC VIỆT NAM - THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ IATA

Thông báo lịch trực tháng 9 năm 2018 chi nhánh Hà Nội

Kính gửi: Qúy đại lý 

FC Việt Nam xin gửi đến Qúy đại lý " Thông báo lịch trực tháng 9 năm 2018" như sau  

Thông báo lịch trực hàng ngày tháng 9 năm 2018

Trực ca online 16h30-20h30 chủ nhật hàng tuần tháng 8/2018

  Ngày 02/09 Ngày 09/09 Ngày 16/09 Ngày 23/09 Ngày 30/09
Hotline 1 fc.vietnam7 fc.vietnam9 fc.vietnam11 fc.vietnam22 fc.vietnam5
Điện Thoại 0866657785 0888516786 0906099906  01653456554 01663896777
Hotline 2 fc.vietnam4 fc.vietnam4 fc.vietnam4 fc.vietnam4 fc.vietnam4
Điện Thoại  0969006918  0969006918  0969006918  0969006918  0969006918

Trực ca online hotline 20h30 -23h00 hàng ngày Tháng 8/2018

-Hotline FCV 20h30 -23h00 hằng ngày: Nguyễn Thị Thu Hương 0869777598 – fc.vietnam14

-Hotline FC/ 20h30 -23h00 hàng ngày: Đinh Thu Hằng  0969006918 – fc.vietnam4

Lịch trực chủ nhật tháng 9 năm 2018

STT

Ticketing

Ticketing

Ticketing

Ticketing

Ngày

1 Nga Hương Hiền    02/09/2018
2 Linh Diệp Nhung Tuấn 09/09/2018
3 Phương Ngân Tùng    16/09/2018
4 Nguyệt Ngân Thảo   23/09/2018
5 Thúy Linh Nhung  Tuấn  30/09/2018

Lịch trực sáng trưa các ngày tháng 9 năm 2018

Trực 07h30 – 16h00 + Trực trưa fc.vietnam13 / fc.vietnam3 

Trân trọng

Tags: ,

Hỗ trợ trực tuyến

Hotlines
Ms. Thuy
Mrs. Nhu
Mrs. Yen
Mrs. Hang
Mr Tùng
Mrs. Ngân
Ms. N.Quynh
Mrs. T.Quynh
Mrs. Phuong
Mr. Thao
Ms. Linh
Ms. Nguyet