2004 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI FC VIỆT NAM - THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ IATA

Thông báo lịch trực tháng 8 năm 2018

Kính gửi : Qúy đại lý

FC Việt Nam xin gửi đến Qúy đại lý " Thông báo lịch trực tháng 8 năm 2018" như sau  

Thông báo lịch trực hàng ngày tháng 8 năm 2018

Trực ca online 16h30-20h30 chủ nhật hàng tuần tháng 8/2018

  Ngày 5/8/2018 Ngày 12/8/2018 Ngày 19/8/2018 Ngày 26/8/2018
Hotline fc.vietnam21 fc.vietnam24 fc.vietnam11 fc.vietnam13
Điện thoại 09044883399 0906099906 0904286567 0914890909
Hotline fc.vietnam4 fc.vietnam4 fc.vietnam4 fc.vietnam4
Điện thoại 0969006918 0969006918 0969006918 0969006918

Trực ca online hotline 20h30 -23h00 hàng ngày Tháng 8/2018

Ngày 1/8 ->5/8/2018 Ngày 6/8->12/8/2018 Ngày 13/8->19/8/2018 Ngày 20/8->26/8/2018 Ngày 27/8->02/09/2018
fc.vietnam15 fc.vietnam3 fc.vietnam19 fc.vietnam15 fc.vietnam21
0988417580 0984656301 0908029808 0904286567 09044883399

-Hotline FCV 20h30 -23h00   Theo tuần lịch phía trên

-Hotline FC/ 20h30 -23h00 hàng ngày: Đinh Thu Hằng  0969006918 – fc.vietnam4

Lịch trực chủ nhật tháng 8 năm 2018

STT Ticketing Ticketing Ticketing Ticketing Ngày  Trực sáng trưa
1 TÙNG YẾN HIỀN TUẤN 5/8/2018 HIỀN
2 PHƯƠNG NGA DIỆP DUNG 12/8/2018 NGA
3 THÚY THỦY NHUNG TUẤN 19/08/2018 NHUNG
4 NGUYỆT NGÂN LINH DUNG 26/08/2018 LINH

Lịch trực sáng trưa các ngày tháng 8 năm 2018

Trực 07h30 – 16h00 + Trực trưa fc.vietnam13 / fc.vietnam3 

Trân trọng

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotlines
Ms. Thuy
Mrs. Nhu
Mrs. Yen
Mrs. Hang
Mr Tùng
Mrs. Ngân
Ms. N.Quynh
Mrs. T.Quynh
Mrs. Phuong
Mr. Thao
Ms. Linh
Ms. Nguyet