2004 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI FC VIỆT NAM - THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ IATA

Thông báo lịch trực tháng 10 năm 2018 chi nhánh Hà Nội

Kính gửi: Qúy đại lý 

FC Việt Nam xin gửi đến Qúy đại lý "Thông báo lịch trực tháng 10 năm 2018" như sau  

Thông báo lịch trực hàng ngày tháng 10  năm 2018

Trực ca online 16h30-20h30 chủ nhật hàng tuần tháng 10/2018

  Ngày 07/10 Ngày 14/10 Ngày 21/10 Ngày 28/10
Hotline 1 fc.vietnam21 fc.vietnam19 fc.vietnam6 fc.vietnam7
Điện Thoại  0944883399 0908029808 0904358690  0866657785
Hotline 1 fc.vietnam4 fc.vietnam4 fc.vietnam4 fc.vietnam4
Điện thoại  0969006918 0969006918 0969006918 0969006918

Trực ca online hotline 20h30 -23h00 hàng ngày Tháng 10/2018

-Hotline FCV 20h30 -23h00 hằng ngày: Nguyễn Thị Thu Hương 0869777598 – fc.vietnam14

-Hotline FC/ 20h30 -23h00 hàng ngày: Đinh Thu Hằng  0969006918 – fc.vietnam4

Lịch trực chủ nhật tháng 10 năm 2018

STT

Ticketing

Ticketing

Ticketing

Ticketing

Ngày
1 Phương Nhung Nga   07/10/2018
2 Ngân Nguyệt Linh Tuấn 14/10/2018
3 Yến Tùng Nhung   21/10/2018
4 Thuỷ Linh Hiền Tuấn 28/10/2018

Lịch trực sáng trưa các ngày tháng 10 năm 2018

Trực 07h30 – 16h00 + Trực trưa fc.vietnam13 / fc.vietnam3 

Tags: ,

Hỗ trợ trực tuyến

Hotlines
Ms. Thuy
Mrs. Nhu
Mrs. Yen
Mrs. Hang
Mr Tùng
Mrs. Ngân
Ms. N.Quynh
Mrs. T.Quynh
Mrs. Phuong
Mr. Thao
Ms. Linh
Ms. Nguyet